Minecraft

Minecraft

Minecraft นเป็นเกมเรื่องการบุกรุกกและต้องช่วงตึก
คะแนนผู้ใช้
4.3  (1,630 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
7.5
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 7 รางวัล
Minecraft นเป็นเกมเรื่องการบุกรุกกและต้องช่วงตึก ตอนแรกทุกคนสร้างของสิ่งก่อนสร้างเพื่อปกป้องต่อต้านสัตว์หากินกลางคืสัตว์ประหลาดแต่เป็นเกมส์เริ่มเครื่องเล่นทำงานด้วยกันเพื่อสร้างที่ยอดเยี่ยมมาวามคิดสร้างสรรคสิ่งที่. กล้าหาญอเครื่องเล่นสามารถต่อสู้เรื่องเลวร้ายอยู่ใน The Nether ซึ่งเป็นมากกน่ากลัว
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: